Do dzieła

Tematem audycji jest uprzejmość i cały związany z nią etos, wyrażający się w savoir-vivre. Rozmowa zawierać będzie elementy diagnozy stanu obyczajów i manier dziś, we współczesnych społeczeństwach i pośród dzisiejszej młodzieży. Podjęte zostaną zagadnienia manier w środowisku ziemiańskim i chłopskim oraz uprzejmości języka mówionego i pisanego. Główną pozycją będzie książka „Dobre maniery w przedwojennej Polsce” Marii Barbasiewicz. Nadto przedstawiana będzie literatura wspomnieniowa, w tym „Świat wczorajszy” Stefana Zweiga.