Do dzieła

Tematem audycji jest uprzejmość i cały związany z nią etos, wyrażający się w savoir-vivre. Rozmowa zawierać będzie elementy diagnozy stanu obyczajów i manier dziś, we współczesnych społeczeństwach i pośród dzisiejszej młodzieży.