Do dzieła

Tematem odcinka jest twórczość Cypriana Kamila Norwida. Jego poezja, poszukiwanie nowych form literackich, również aktywne zaangażowanie w życie społeczne i politycznie XIX wieku. Audycja oparta na takich dziełach literackich jak m.in. „Wierny – portret” i „Nie są nasze - pieśni nasze” Norwida oraz „Norwid – Interpretacje” Tomasza Korpysza i „Księga Norwidowa. Życie, poezja, rysunki” Bohdana Urbankowskiego.