Do dzieła

Tematem odcinka jest twórczość Cypriana Kamila Norwida. Jego poezja, poszukiwanie nowych form literackich, również aktywne zaangażowanie w życie społeczne i politycznie XIX wieku. Audycja oparta na takich dziełach literackich jak m.in.