Do dzieła

Tematem odcinka będzie topos krzyża w literaturze. Krzyż to nie tylko tajemnica cierpienia Boga, ale także tajemnica okrucieństwa człowieka. Składa się z dwóch ułożonych poprzecznie belek. I choć jest tak prosty, skrywa tajemnicę, które