Do dzieła

Tematem odcinka są rozważania na temat wagi rytualizmu, wyjaśnienie pojęcia rytu i miejsca, jakie te zagadnienia znajdują odniesienia w literaturze. Gość objaśnia również, na czym polegała reforma liturgii w kościele katolickim po Soborze Waty