Do dzieła

Tematem odcinka są rozważania, czym jest erotyzm. Ekstaza, uwielbienie Boga czy głęboka relacja dwojga ludzi. Który z gatunków literackich wyraża go pełniej: poezja, która przenosi ją na grunt wzniosły czy dosadna proza? A co ze