Do dzieła

Osią odcinka są rozważania na temat retoryki, aforystyki i moralistyki. Rozmowa z Piotrem Kaznowskim oparta o literaturę, m.in.: G. Thibon, „Diagnozy. Esej z fizjologii społecznej”, B. Pascal, „Myśli”, E. Cioran, „Zmierz