Do dzieła

Dr Justyna Melonowska wraz z profesorem Wojciechem Roszkowskim omawia zagadnienia dotyczące Europy, jej pozycji w przestrzeni literackiej, historycznej, a także pozycji w przyszłości. Profesor odpowiada na pytanie — jaki los czeka Stary Kontyne