Do dzieła

Rozmowy Justyny Melonowskiej ze znawcami literatury, mające zachęcić widza do czytelnictwa, zaprosić w szeroki świat literatury.