Do dzieła

Próba ukazania tradycji cywilizacyjnej Zachodu jako miejsca żywego, wartego zgłębiania, a jednocześnie zdolnego poprzez dorobek literacki, filozoficzny i teologiczny minionych pokoleń rzucić światło na problemy nurtujące człowieka współczesnego. Program w swoim założeniu pragnie pomóc widzom w rozpoznawaniu wartości dzieł kultury dawnej, ale i tego, co się dziś za kulturę podaje.