DiVinities – wiersze wizualne

Scena dziewiąta: Doris.