DiVinities – wiersze wizualne

Scena szósta: Mydło.