DiVinities – wiersze wizualne

Scena czwarta: Jezioro łabędzie.