DiVinities – wiersze wizualne

„DiVinities” ma formę videoartu zbudowanego z 12 części – wyświetlane one są na oddzielnych monitorach. To od widzów zależeć będzie, w jakiej kolejności obejrzą poszczególne elementy prezentacji. Nowojorskie Museum of Modern Art uhonorowało twórczość Lecha Majewskiego, organizując retrospektywę. To szczególne wyróżnienie zmobilizowało go do zarejestrowania scen i obrazów noszonych przez lata. Z nowych inspiracji i obsesji zebranych pod wspólnym tytułem „DiVinities” biegną nitki łączące realizacje na rożnych polach, zarówno filmu i malarstwa, jak i literatury, poezji i teatru. W swym zamyśle prace te mają stworzyć ekwiwalent wizualnego tomu poezji, w którym poszczególne sceny czyta się jak wiersze. I chociaż każdy wiersz jest zamkniętym i samoistnym utworem, to, zsumowany z innymi zbiorem, tworzy element szerszego pejzażu.

Kraj pochodzenia, rok produkcji: Polska, 2006

Reżyseria: Lech Majewski