Dezerterzy

Pod tym nazwiskiem kryje się obywatel i dziennikarz. Ale do programu przyszedł Paulus von Kinsky, muzyk i jednoosobowa emanacja czteroosobowego zespołu Kinsky. Bohater programu wyjaśnia, czym jest zespół Kinsky. Jak daleko mu do spraw powszedn