Dezerterzy

Pisarz Łukasz Orbitowski rozmawia z Bogusławem Polchem, rysownikiem, autorem komiksów, ilustratorem, współtwórcą awangardy polskiej fantastyki naukowej.