Dezerterzy

Jan Ołdakowski był urzędnikiem, politykiem, prowadził kontrkulturową knajpę, w końcu postanowił przywrócić Warszawie duszę. Współtworzył, a później został dyrektorem, Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum stało się jednym z symb