Dezerterzy

DJ Wika stanowi przykład dla osób starszych, że wiek wcale nie musi spychać ludzi na margines społeczny. O najstarszej DJ-ce w Polsce głośno zrobiło się w 2013 r. za sprawą jednego talent show. Teraz regularnie koncertuje i prowadzi międzypoko