Dezerterzy

Gościem odcinka jest Leon Tarasewicz - malarz, absolwent, a obecnie profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Artysta należy do najbardziej uznanych malarzy polskich. Jego malarstwo wpisuje się w ciąg rozwoju sztuki od konstruktywizmu i unizmu poprzez koloryzm i abstrakcję do najbardziej aktualnych poszukiwań artystycznych.