Dezerterzy

Drogę artystyczną zaczynał jako miłośnik sztuki w najbardziej podstawowym znaczeniu tego określenia. Bez jakiegokolwiek przygotowania pojawił się w legnickim teatrze, aby tego, co potrzebne w zawodzie nauczyć się od doświadczonych kolegów. Ale