Dezerterzy

Bohaterowie – reprezentujący różne pokolenia, idee twórcze i postawy światopoglądowe – opowiadają Łukaszowi Orbitowskiemu o swojej twórczości w kontekście własnych doświadczeń i wyborów życiowych.