Demokracja wśród zwierząt

W ostatnich czasach dokonano nowych odkryć dotyczących społecznego zachowania zwierząt. Wśród licznych gatunków rządzi lud. Decyzje podejmowane są wspólnie. Zwierzęta głosują i decyzję podejmuje większość. Czy demokracja ma swoje źródła w świecie zwierząt?