Dachy Krakowa, czyli literatura jest rozmową

Bohaterem jest Antoni Libera – pisarz, tłumacz, reżyser teatralny, znawca twórczości Samuela Becketta, tłumacz jego prozy i sztuk teatralnych. O działalności twórczej Antoniego Libery opowiada ojciec Janusz Pyda (dominikanin), teolog, historyk filozofii. Znaczenie twórczości Sofoklesa przedstawia Joanna Komorowska – badaczka kultury antycznej, literaturoznawca.