Dachy Krakowa, czyli literatura jest rozmową

Bohaterką odcinka jest Joanna Siedlecka, eseistka i reportażystka. Jest autorką książek o Witoldzie Gombrowiczu czy Zbigniewie Herbercie. W 2003 roku została nominowała do Nagrody Literackiej Nike. W ostatnich latach ukazały się trzy książki autorstw