Czas w las

Wraz z Olą i Tomkiem wyruszamy w podróż po terenach Nadleśnictwa Nowy Targ. Gospodarka leśna w górach jest specyficzna. Większość prac, jest wykonywana ręcznie a w najcięższych zadaniach pracownikom pomagają konie.