Czas w las

Las – można w nim zaczerpnąć świeżego powietrza. Drzewa i rośliny pobierają z powietrza dwutlenek węgla i oddają życiodajny tlen. Lasy nazywamy wielkimi fabrykami tlenu.