Czas w las

Lasy skrywają tajemnice z zamierzchłej i nieodległej historii. To kusi poszukiwaczy, którzy chcieliby penetrować lasy na przykład z wykrywaczem metali. Szukanie skarbów z intencją ich nielegalnego pozyskania lub sprzedaży jest niezgodne