Czas w las

Tematem drugiego odcinka będą dzikie pszczoły w polskich lasach. Ich historia jest bardzo długa, bo współczesne pszczelarstwo wywodzi się z bartnictwa – gospodarki pszczelarskiej prowadzonej w barciach na terenach leśnych. Bartnictwo zanikło w Polsce i niemal w całej Europie pod koniec XIX wieku. Obecnie m.in. dzięki leśnikom ta zapomniana profesja odradza się w polskich lasach. Tak dzieje się m.in. w Nadleśnictwie Złoczew. Według leśników przywrócenie bartnictwa przynosi korzyści dla lasów gospodarczych poprzez korzystanie z naturalnych zapylaczy, jakim są leśne pszczoły miodne. Bartnictwo stanowi także atrakcję turystyczną, a miód bartny jest cennym przysmakiem o wyjątkowych walorach leczniczych.