Czas w las

Pożary w lasach są bardzo niebezpieczne. Sprzyjają im upalne lata, brak deszczu, silne podmuchy wiatru roznoszące ogień. Jeśli nie uda się stłumić pożaru z pomocą tłumic czy pomp, w które wyposażone są samochody patrolowo-gaśnicze, do akcji wk