Czas w las

Gospodarze programu – Magdalena Turowska i Sławomir Makaruk – ruszą w podróż po Polsce i wspólnie z przedstawicielami nadleśnictw opowiedzą m.in.: o różnorodności flory i fauny, ochronie gatunkowej, ofercie turystycznej, gospodarce leśnej oraz wielu innych zagadnieniach będących w gestii Lasów Państwowych.