Czas przeszły niedokonany. Gustaw Herling-Grudziński

Gustaw Herling-Grudziński przez dziesięciolecia był autorem tylko jednej książki – „Innego świata”. Kiedy zaczęto publikować twórczość Herlinga w drugim obiegu to „Inny świat” był – jak to się mówi dzisiaj – lokomotywą jego twórczości. To była książka wizerunkowa i na dobrą sprawę dla wielu czytelników była podstawowym źródłem informacji o łagrach sowieckich.