Czas przeszły niedokonany. Gustaw Herling-Grudziński

Dla Gustawa Herlinga-Grudzińskiego bardzo ważne było zaznaczenie cezury pomiędzy system komunistycznym, który jak uważał był od swych fundamentów zbrodniczy a nowym porządkiem, który nastał po 1989 roku w Polsce. W Grudzińskim wi