Czas przeszły niedokonany. Gustaw Herling-Grudziński

Herling-Grudziński uważał, że literatura jest nie do zastąpienia ponieważ potrafi dokonać odkryć, których nawet nauka nie może dokonać. Dlatego najbardziej interesujący byli dla niego pisarze, którzy poruszali najważniejsze problemy met