Czas pieniądza

Dr Robert Pietrusiński z Uniwersytetu Warszawskiego oraz bankowiec Mariusz Adamiak opowiadają o współczesnych metodach wspierania rozwoju gospodarki i rozwijaniu działalności charytatywnej. Przybliżają pojęcia startupów, aniołów biznesu, grantów i crowdfundingu. Przypominają też historię utworzenia w 20-leciu międzywojennym Funduszu Obrony Narodowej, który stał się protoplastą współczesnych publicznych zbiórek pieniędzy.