Czas pieniądza

Dr Robert Pietrusiński z Uniwersytetu Warszawskiego oraz bankowiec Mariusz Adamiak opowiadają o współczesnych metodach wspierania rozwoju gospodarki i rozwijaniu działalności charytatywnej. Przybliżają pojęcia startupów, aniołów