Czas pieniądza

Piąty odcinek serii poświęcony jest zmianom w polskim systemie monetarnym i gospodarczym w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Prof. Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dr Witold Kozioł z Uniwersytetu Warszawskiego wskazują największe problemy polskiej gospodarki po odzyskaniu niepodległości, a także wielkiego kryzysu przełomu lat 20. i 30. Eksperci omawiają reformy Władysława Grabskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz ich wpływ między innymi na ugruntowanie polskiego złotego.