Czas pieniądza

Piąty odcinek serii poświęcony jest zmianom w polskim systemie monetarnym i gospodarczym w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Prof. Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dr Witold Kozioł z Uniwersytetu Warszawsk