Czas pieniądza

Narodowy Bank Polski, który jest jedynym emitentem środków płatniczych w Polsce, powstał w 1945 roku, po zakończeniu II wojny światowej. Ale nie oznacza to, że w Polsce nie było wcześniej banku centralnego. Prof. Cecylia Leszczyńska ora