Czas pieniądza

Złotym jako walutą możemy płacić w Polsce nieprzerwanie dopiero od roku 1924, jednak po raz pierwszy pojawił się w naszym systemie płatniczym już u schyłku wieku XV. Wojciech Kalwat z Muzeum Historii Polski oraz dr Witold Garbaczewski z Muzeum Narodo