Czas pieniądza

Złotym jako walutą możemy płacić w Polsce nieprzerwanie dopiero od roku 1924, jednak po raz pierwszy pojawił się w naszym systemie płatniczym już u schyłku wieku XV. Wojciech Kalwat z Muzeum Historii Polski oraz dr Witold Garbaczewski z Muzeum Narodowego w Poznaniu opowiadają o historii złotego, tłumacząc między innymi: skąd wywodzi się nazwa polskiej waluty, kiedy została zmaterializowana, jaką genezę ma powiedzenie „tynfa wart”, dlaczego za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego złoty był zbyt „dobry”, w jakich okolicznościach został założony Bank Polski i w jaki sposób Władysław Grabski przeprowadził słynną reformę walutową.