Czas pieniądza

W odcinku wyruszamy w podróż do Amsterdamu, gdzie w pierwszej połowie XVI wieku powstała pierwsza giełda kapitałowa. Dr Waldemar Kozioł oraz dr Mirosław Dusza z Uniwersytetu Warszawskiego opowiadają o ewolucji giełd i powstaniu w XIX wieku pie