Czas pieniądza

Pierwszy odcinek cyklu dotyczy najstarszych form płatności oraz procesu, w jakim powstawały monety i banknoty. Zaczęło się od handlu wymiennego − usług za towary. W takiej transakcji wartość jednego i drugiego musiała być jednak równa. Pierwsze pieniądze pojawiły się około VII wieku przed Chrystusem w Azji Mniejszej. Początek historii polskich monet zbiega się z rządami władców z dynastii piastowskiej, na przełomie X i XI wieku. Natomiast pierwsze polskie banknoty pojawiły się, po rozbiorach, podczas powstania pod wodzą Tadeusza Kościuszki. W świat pieniądza wprowadzają widzów dr hab. Bartosz Awianowicz z Katedry Filologii Klasycznej UMK, Wojciech Kalwat z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.