Czas pieniądza

Pierwszy odcinek cyklu dotyczy najstarszych form płatności oraz procesu, w jakim powstawały monety i banknoty. Zaczęło się od handlu wymiennego − usług za towary. W takiej transakcji wartość jednego i drugiego musiała być jednak równa. P