Czas pieniądza

Autorzy programu Bartłomiej Grudnik i Agnieszka Żmijewska w ciekawy i przystępny sposób wyjaśniają, skąd wzięły się pieniądze i jak wyglądały w różnych epokach. Poznajemy również historię polskiej bankowości centralnej oraz złot&