Czar par

Małżeństwo to jedyne równanie, w którym jeden plus jeden powinno wynosić jeden. Uczestnicy programu udowadniają to już od trzech tygodni, wykonując najdziwniejsze zadania, które są przed nimi stawiane. W grze zostało już tylko pi