Cykl Portrety

Opowieść o artyście, który często definiuje siebie jako anarchistę. Ważnym nurtem w twórczości Janka Simona jest etyka i praktyka DIY (Do It Yourself). Od 2011 roku modyfikuje drukarki 3D, które wykorzystuje do tworzenia rzeźb. F