Cud Wisły

Teresa Grodzińska, sanitariuszka, pierwsza kobieta odznaczona krzyżem Virtuti Militari. W 1920 r. zgłosiła się na ochotnika do służby i została przydzielona do 4. Pułku Piechoty, gdzie wykazywała się niezwykłą odwagą. Zostając przy rannych dostała si