Cud Wisły

W lipcu 1920 r. sowieci podchodzili pod Warszawę. 2 lipca, na dwa dni przed ofensywą Armii Czerwonej, rozkaz: „po trupie białej Polski” wydał Michaił Tuchaczewski. Zniszczenie Warszawy i rządu Józefa Piłsudskiego miało być odwetem