Coś dla Ciebie

250 bezdomnych na zaproszenie papieża ruszyło na pielgrzymkę do Watykanu. Aby przedsięwzięcie się udało, potrzebna jest pomoc. Jedną z organizacji, która wspiera bezdomnym i najbardziej potrzebujących jest „Dzieło Pomocy Świętego Ojca Pio w Krakowie”.