Coś dla Ciebie

Wyjątkowa historia kobiety, która mimo, że nie widzi od urodzenia, adoptowała dziecko z zespołem Downa. W parafialnym punkcie pomocy Caritas w Lublinie pracują osoby, które całe swoje życie i wolny czas poświęcają innym. Co charakteryzu