Coś dla Ciebie

Pokonują pieszo trasę dwóch tysięcy kilometrów ciągnąc za sobą przyczepę. Pielgrzymi miłosierdzia to grupa byłych więźniów, którzy starają się odmienić swoje życie. Czemu postanowili wyruszyć pieszo do Rzymu i co niosą pap