Coś dla Ciebie

Od czego Bracia Kapucyni wzięli swoją nazwę i co ich wyróżnia wśród innych zakonników? W Rudawie powstała pierwsza polska, bezpłatna Wiejska Szkoła Rodzenia. Niezwykłe rekolekcje – klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Ł