Coś dla Ciebie

W Starej Tkalni w Pabianicach ks. Michał Misiak zorganizował kolejną Chrystotekę – chrześcijańską dyskotekę bez alkoholu, narkotyków i innych używek. Jak mówią organizatorzy – Chrystoteka to zabawa, poprzez którą mamy zamanifestować wolność i radość, jaką daje Jezus. Poza tym w programie: Rotary Club z Krakowa, zajmujący się organizacją akcji charytatywnych, postanowił wyszkoilić psa przewodnika dla niewidomego człowieka. Jest to pierwsza organizacja charytatywna, która podjęła misję pomocy niewidomym.