Coś dla Ciebie


Program pokazuje, jak wiele dobrego dla innych robią ludzie, o których nie można przeczytać
na pierwszych stronach gazet. Rozmaite inicjatywy powstają w małych miasteczkach, w wiejskich
parafiach, podejmują je ludzie, którzy poświęcają swój wolny czas, by pomagać potrzebującym.
Celem programu jest dawanie nadziei ludziom poszukującym, chorym i bezrobotnym, by
uwierzyli w lepszą przyszłość i w Boga. Autorzy chcą pokazać, jak można odszukać nadzieję, jak
znaleźć pracę, czym jest praca w hospicjum, na czym polega "praca" zakonów kontemplacyjnych
i komu one służą.
Celem programu jest nie tylko przedstawienie problemu, rozmowa o nim, ale przede wszystkim
pokazanie, jak poradzić sobie z trudną życiową sytuacją.