Coś dla Ciebie

– Pamiętam jaki ma kolor trawa, słońce, że jest żółte, a drzewa są wysokie i pamiętam cały świat… – Krystian ma 9 lat. Od trzech lat jest uczniem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Urodził się ja