Coś dla Ciebie

Odwiedzamy niezwykły dom dziecka w Żmiącej, który prowadzi ciekawy system adopcyjny. Oprócz suchych szkoleń, organizowane są tutaj wielodniowe wspólne pobyty, podczas których to dzieci decydują czy kandydaci nadają się na